עדכונים וחידושים בתחום הגישה החופשית מחברת נולדג' אנלטצ'ד בשנת 2021

וובינר זה מטעם חברת נולדג' אנלטצ'ד פונה לספריות אוניברסיטאיות ובעלי עניין בנושא הגישה הפתוחה.
Like

Share this post

Choose a social network to share with, or copy the shortened URL to share elsewhere

This is a representation of how your post may appear on social media. The actual post will vary between social networks

בוובינר זה אשר התקיים ב-7 ליוני, 2021, אמיר כהנא, מנהל קשרי לקוחות – אסיה, הציג בקצרה עדכונים וחידושים בפרוייקטים ובמודלים של KU. כמו כן, הוצגו האוספים היחודיים לשנה הנוכחית והאפשרויות השונות עבור ספריות במוסדות לימוד ומחקר להשתתף בפרויקטים הקיימים ולתמוך באוספי ספרים אקדמיים בגישה החופשית.

ברושור האוספים לשנת 2021

רשימת הכותרים של האוספים לשנה הנוכחית

KU למתחילים

רשימת כותרים שהפכנו לנגישים באופן חופשי

רשומות MARC של הכותרים שלנו

Please sign in or register for FREE

If you are a registered user on Open Research Community, please sign in