עדכונים וחידושים בתחום הגישה החופשית מחברת נולדג' אנלטצ'ד בשנת 2021

וובינר זה מטעם חברת נולדג' אנלטצ'ד פונה לספריות אוניברסיטאיות ובעלי עניין בנושא הגישה הפתוחה.

בוובינר זה אשר התקיים ב-7 ליוני, 2021, אמיר כהנא, מנהל קשרי לקוחות – אסיה, הציג בקצרה עדכונים וחידושים בפרוייקטים ובמודלים של KU. כמו כן, הוצגו האוספים היחודיים לשנה הנוכחית והאפשרויות השונות עבור ספריות במוסדות לימוד ומחקר להשתתף בפרויקטים הקיימים ולתמוך באוספי ספרים אקדמיים בגישה החופשית.

ברושור האוספים לשנת 2021

רשימת הכותרים של האוספים לשנה הנוכחית

KU למתחילים

רשימת כותרים שהפכנו לנגישים באופן חופשי

רשומות MARC של הכותרים שלנו