DaNang Events

Events organizer, DaNang Events
  • Viet Nam

About DaNang Events

DaNang Events cung cap dich vu to chuc su kien tron goi bao gom: Tu van, giai dap moi thac mac cu the chi tiet, cung cap kich ban, bai phat bieu cho dai dien cua cong ty, doanh nghiep, cho thue ca si, nhom mua, ban nhac chuyen nghiep, cung cap trang thiet bi su kien phu hop va chi tiet trong tung buoi le nhu nha bat, ban ghe he thong am thanh, anh sang…

Dia chi: 217 Tran Phu, Quan Hai Chau, Da Nang
Hotline: 0913186829

Mang xa hoi cua DaNang Events:

Open Access Expertise

A basic notion of Open Access

Professional Role

Other